Holandezët si po e vlerësojnë klimën e biznesit në Maqedoninë e Veriut

Vlerësimi i klimës së biznesit në Maqedoninë e Veriut është me notën 5.4 (nga 1 – 10), sipas rezultateve të një sondazhi të kryer në komunitetin e biznesit holandez në vend.

71 % e të anketuarve përmendin kostot relativisht të ulëta operative si një faktor kyç që ndikon në vendimin e tyre për të zgjeruar praninë e tyre. E njëjta përqindje e të anketuarve identifikojnë rrezikun politik dhe paqëndrueshmërinë si një faktor kyç që mund të ndikojë në vendimin e tyre për të reduktuar prezencën e tyre të biznesit.

50% e të anketuarve tregojnë se niveli i arsimimit dhe trajnimit të personelit të punësuar në vend është problemi kryesor në të bërit biznes, i ndjekur nga korrupsioni, aksesi në financa dhe mungesa e stafit vendor në dispozicion, përcjell INA.

Emigrimi i punëtorëve të kualifikuar mbetet një nga sfidat më të mëdha në tregun e punës në këtë vend, sepse nga kompanitë u vu në dukje si një arsye jashtëzakonisht e rëndësishme për mungesën e aftësive.

Gjitha këto të dhëna dalin nga h..

Vlerësimi i klimës së biznesit në Maqedoninë e Veriut është me notën 5.4 (nga 1 – 10), sipas rezultateve të një sondazhi të kryer në komunitetin e biznesit holandez në vend.

71 % e të anketuarve përmendin kostot relativisht të ulëta operative si një faktor kyç që ndikon në vendimin e tyre për të zgjeruar praninë e tyre. E njëjta përqindje e të anketuarve identifikojnë rrezikun politik dhe paqëndrueshmërinë si një faktor kyç që mund të ndikojë në vendimin e tyre për të reduktuar prezencën e tyre të biznesit.

50% e të anketuarve tregojnë se niveli i arsimimit dhe trajnimit të personelit të punësuar në vend është problemi kryesor në të bërit biznes, i ndjekur nga korrupsioni, aksesi në financa dhe mungesa e stafit vendor në dispozicion, përcjell INA.

Emigrimi i punëtorëve të kualifikuar mbetet një nga sfidat më të mëdha në tregun e punës në këtë vend, sepse nga kompanitë u vu në dukje si një arsye jashtëzakonisht e rëndësishme për mungesën e aftësive.

Gjitha këto të dhëna dalin nga hulumtimi “Biznesi holandez në Maqedoninë e Veriut: sfidat dhe perspektivat”, rezultatet e të cilave dje i prezantoi ambasadori holandez në vend, Dirk Jan Hopp.

Pyetësori u plotësua nga 14 kompani dhe qëllimi i anketës është të mbështesë më mirë bizneset holandeze në përballjen me sfidat e të bërit biznes në Maqedoninë e Veriut. Shumica e të anketuarve janë në sektorin e bujqësisë/hortikulturës, pasuar nga TIK, prodhim, tekstile, tregti dhe pakicë. Shumica e kompanive (60 përqind) janë ndërmarrje të vogla dhe të mesme, dhe 29 përqind janë kompani të mëdha (me më shumë se 100 të punësuar).(INA)

Loading...