Kisha Ortodokse Maqedonase dyshime për Regjistrimin: Krishterë ortodoks jemi më shumë në Maqedoni

Sinodi i Kishës Ortodokse Maqedonase (KOM-OA), duke shqyrtuar rezultatet zyrtare të regjistrimit të popullsisë, shpreh dyshime në saktësinë statistikore.

Në deklaratë thuhet se metodologjia e përdorur në rubrikën “përkatësia fetare” padyshim që nuk bën dallim ndërmjet përkatësisë fe (krishterim, islam, judaizëm, etj.), fe (krishterimi ortodoks, islami sunit, judaizmi hasid, etj.) dhe Kisha / bashkësitë fetare, grupet (Kisha Ortodokse Maqedonase, Bashkësia Fetare Islame, Bashkësia Hebraike, etj.).

“Kjo i bën rezultatet e paraqitura konfuze, dhe rrjedhimisht të pasakta, sepse ato padyshim nuk pasqyrojnë situatën reale të përkatësisë fetare në vend.” Pse feja nuk jepet opsion vetëm në njërën nga fetë e pranishme në shoqërinë maqedonase, dhe është e qartë se edhe atje ka diversitet?! “SAS beson se ka problem jo vetëm në metodologji, por ndoshta disa nga anketuesit nuk i kanë informuar sa duhet qytetarët për mundësitë e votimit dhe është e qartë se opsionet kanë ekzistuar”, kanë reaguar nga Sinodi i KOM-OA.

Kisha Ortodokse Maqedonase shton se “arsyeja e dyshimit për saktësinë e regjistrimit është mosregjistrimi i maqedonasve ortodoksë në botë, që ndoshta për shkak të mungesës së komunikimit me ta në institucionet kompetente të atdheut, për dallim nga vizitat të disa ministrave në mesin e mërgimtarëve nga minoritetet”.

Kisha gjithashtu kujton se gjatë regjistrimit u bëri thirrje “të krishterëve ortodoksë të regjistrohen si ortodoksë, jo vetëm si të krishterë”.

“Duke marrë parasysh sa më sipër, KOS-ja e KOM-OA i konsideron si të parëndësishme të dhënat nga regjistrimi i popullsisë, veçanërisht në sferën e përkatësisë fetare, me konstatim se ka një gabim të rëndë statistikor, i cili në këtë rast mbulon 13.4 për qind e popullsisë”, thuhet në një deklaratë.(INA)

LAJME TJERA
AlbaniaEnglishFrenchGermanItalyTurkey