Libri dhe fletorja metoda më efikase për zhvillim adekuat të nxënësve!

Shkup, 27 shkurt – Përderisa në vendet evropiane flitet, punohet e veprohet në drejtim të digjitalizimit të administratës dhe shërbimeve të tjera, në vendin tonë kjo drejtori dhe shumë të tjera kërkojnë paga më të larta. Kjo përpos që flet se sa vlerësohen të punësuarit flet edhe sa larg jemi...

shkurt 28, 2024 - 00:00
 0  3
Libri dhe fletorja metoda më efikase për zhvillim adekuat të nxënësve!
Shkup, 27 shkurt – Përderisa në vendet evropiane flitet, punohet e veprohet në drejtim të digjitalizimit të administratës dhe shërbimeve të tjera, në vendin tonë kjo drejtori dhe shumë të tjera kërkojnë paga më të larta. Kjo përpos që flet se sa vlerësohen të punësuarit flet edhe sa larg jemi...