MAQEDON TE VERTET JANE SHQIPTARET, JO BULLGARET

Shkruar nga Elena Kocaqi

Në ndryshimet kushtetuese shteti i Maqedonisë se Veriut, duhet te ketë etnitë Shqiptare dhe Bullgare. Me përvetsimin e shpikjen e etnisë Maqedone, nga një pjesë e Bullgareve atje po përvesohet një pjesë shumë e lavdishme e historisë se Shqiptarëve dhe kjo po lejohet nga klasa politike Shqiptare. Maqedon ne Maqedoni janë vetëm Shqiptaret dhe ata nuk duhet ta lejojnë qe ne shtetin e ri, te ketë koncept etnik Maqedon për Bullgaret. Maqedonet ne antikitet ishin nga fisi Ilir i Paioneve dhe ne Mesjete Maqedonet quheshin Shqiptar. Madje Shqiptaret ndryshe quheshin Maqedon dhe Epirot. Gjergj Kastrioti e quante veten Maqedon dhe Epirot si pasardhës i Aleksandrit dhe Pirros. Me Maqedonin po përsëritet e njëjta histori si me Greqinë kur Arvanitet qe ishin pasardhës te heleneve antik, u bene grek fallco dhe ne Maqedoni te vetmit Maqedon te vërtet qe janë vetëm Shqiptaret, po ua marrin Bullgaret qe po bëhen Maqedon fallco. Shqiptarëve ju kane berë kaq shume shpëlarje truri qe ta urrejnë ketë emër historik te tyre me qellim qe tua vjedhin. Po ndodhin çudira, sllavet qe përvetësojnë historinë e Ilireve dhe Shqiptaret si ne Dardani qe e quajnë shtetin e tyre me një emër sllav Kosove. Kjo injorance historike, duhet te marri fund, se do shkaktoj probleme ne te ardhmen. Ndaj ju bej thirrje politikanëve Shqiptar ne Maqedoni qe te mos e lejojnë termin etnia Maqedone, pasi te vetmit pasardhës te Maqedonisë antike dhe Mesjetare janë Shqiptaret. Le te jete termi Maqedoni per shtetin Shqiptaro-Bullgar, për shkak te Shqiptarëve etnik Maqedon por jo qe ky term historik tiu vidhet Shqiptarëve nga Bullgaret qe duan ta quajnë veten si etnia Maqedone. Kjo është e papranueshme nga ana historike dhe linguistike.
______________

🇬🇧MACEDONIA IS REALLY ALBANIANS, NOT BULGARIANS

Written by Elena Kocaqi

In the constitutional changes, the state of Northern Macedonia must have Albanian and Bulgarian ethnicities. With the acquisition and invention of the Macedonian ethnicity, a very glorious part of the history of the Albanians is being assimilated by a part of the Bulgarians there, and this is being allowed by the Albanian political class. Macedonians in Macedonia are only Albanians and they should not allow the new state to have an ethnic Macedonian concept for Bulgarians. The Macedonians in antiquity were from the Illyrian tribe of the Paionians and in the Middle Ages the Macedonians were called Albanians. Albanians were even called Macedonians and Epirotes. Gjergj Kastrioti called himself a Macedonian and an Epirote as a descendant of Alexander and Pyrrhus. The same story is being repeated with Macedonia as with Greece when the Arvanites, who were the descendants of the ancient Hellenes, became fake Greeks and in Macedonia the only real Macedonians who are only Albanians are being taken by the Bulgarians who are becoming fake Macedonians. Albanians have been brainwashed so much that they hate this historical name of theirs in order to steal it from you. Miracles are happening, the Slavs who appropriate the history of the Illyrians and the Albanians like us in Dardania who call their state by a Slavic name Kosovo. This historical ignorance must end, because it will cause problems in the future. Therefore, I call on Albanian politicians in Macedonia not to allow the term ethnicity Macedonia, as the only descendants of ancient and medieval Macedonia are Albanians. Let the term Macedonia be for the Albanian-Bulgarian state, because of the ethnic Macedonian Albanians, but not that this historical term is stolen from the Albanians by the Bulgarians who want to call themselves the Macedonian ethnicity. This is historically and linguistically unacceptable.

LAJME TJERA
AlbaniaEnglishFrenchGermanItalyTurkey