Me një klik deri tek informacioni në lidhje me kursimet tuaja të pensionit 24/7

Shtesat solide monetare dhe kushtet e mira të punës janë ëndërr e çdo të riu. Nëse angazhimi I juaj në punë është “i përshtatur”, ju jeni të kënaqur dhe qëllimet tuaja janë arritur. Rinia sjell energji dhe një dozë të lumtur, por përveç një page solide dhe kushteve të mira, me kolegët argëtues, duhet të informoheni menjëherë për kursimet tuaja të pensionit.

Të gjithë ne kur jemi të rinj nuk mendojmë për pensionin tonë dhe kështu humbasim mundësinë për të siguruar një themel të fortë për ditët e sigurta të pensionit. Kështu që filloni të mësoni menjëherë për sistemin e pensioneve dhe mundësitë që ai ofron.
Nëse jeni nën moshën 40 vjeç në datën e punësimit tuaj të parë, ju bëheni anëtar i një fondi të detyrueshëm pensioni në dy mënyra:
 Duke nënshkruar një marrëveshje me një nga kompanitë e pensioneve për anëtarësim në një fond të detyrueshëm pensioni dhe
 Me shpërndarje në fondin e detyrueshëm të pensionit në mënyrë të rastësishme, nëse nuk nënshkruani një marrëveshje anëtarësie në periudhën e përzgjedhjes.

Secili është dizajnues i së ardhmes së tij, prandaj informohuni me kohë dhe zgjidhni kompaninë tuaj të pensionit. Të gjitha informacionet në lidhje me sigurimin e pensionit të financuar plotësisht që duhet të dini për të hartuar të ardhmen tuaj sipas modelit tuaj mund të gjenden në faqen e internetit të Agjencia për Mbikëqyrjen e Sigurimit pensional me financim kapital MAPAS. Prandaj, klikoni dhe merrni informacione në: http://mapas.mk/ dhe në http://penzija.mk/. Në të njëjtën kohë, kompanitë e pensioneve ofrojnë aplikime moderne dhe të shpejta, ku ju mund të merrni të gjithë informacionin në çdo kohë dhe të keni një pasqyrë të fondeve tuaja të akumuluara.

Duke monitoruar vazhdimisht fondet në llogarinë tuaj individuale, ju mund të merrni vendime të përshtatshme në kohën e duhur. Nëse nuk jeni të kënaqur me kompaninë e pensioneve që administron fondet tuaja, ju mund të transferoheni në një fond tjetër pensioni të detyrueshëm të menaxhuar nga një kompani tjetër pensioni, të cilën konsideroni se ofron kushte më të mira për ju. Transferimi nga një fond i detyrueshëm pensioni në një tjetër është një procedurë e thjeshtë dhe gjithçka që duhet të bëni është të nënshkruani një Marrëveshje Transferimi.

Nëse dëshironi të kurseni për të ardhura shtesë pas pensionit, atëherë sistemi i pensioneve ju ofron mundësinë të bëheni anëtar i një prej fondeve të pensionit vullnetar (shtylla e tretë). Në kolonën e tretë ju keni të drejtën të bëheni anëtar nëse jeni 15 vjeç por jo më shumë se 70 vjeç dhe / ose nëse punëdhënësi ose shoqata juaj ju përfshin në një skemë pensioni profesional. Nëse vendosni të bëheni anëtar i një fondi pensioni vullnetar, ju mund të paguani një kontribut për veten tuaj, në emrin tuaj dhe për llogarinë tuaj për të paguar një kontribut vullnetar të një pale të tretë (paguesit) ose që ju të paguani një punëdhënës ose financues të një skemë pensionale profesionale. Këtu është e rëndësishme të dini se ju paguani kontribute kur dëshironi dhe sa dëshironi.
Ju duhet të pyesni veten se çfarë është një skemë pensioni profesional? Skema e pensionit profesional është e organizuar nga punëdhënësi ku jeni i angazhuar në biznes, dhe ai përcakton kushtet. Nëse doni të dini më shumë informacion në lidhje me skemat profesionale të pensioneve, filloni të ndiqni faqet e internetit të kompanive të pensioneve dhe faqen e internetit të MAPAS. Vizitoni ata dhe informohuni me kohë.
Sistemi i pensioneve me tre shtylla ofron një përfitim real për qytetarët dhe informacioni në kohë është shumë i rëndësishëm gjatë vendosjes së punësimit.

Vazhdoni dhe azhurnohuni për të ardhmen tuaj!

LAJME TJERA
AlbaniaEnglishFrenchGermanItalyTurkey