Miratohet Ligji për pagesën e kompensimit financiar për viktimat e krimeve të dhunshme

Parlamenti i Maqedonisë së Veriut sot pasdite, në kuadër të seancës së 91-të, miratoi Ligjin për pagesën e dëmshpërblimit financiar për viktimat e krimeve të dhunshme, si dhe ndryshimet dhe plotësimet në ligjet për procedurën tatimore dhe regjistrimin e pagesave në para.

Deputetët e qeverisë dhe të opozitës ishin unanim se ligji për pagesën e dëmshpërblimit financiar për viktimat e krimeve të dhunshme meriton vëmendje, sepse ai synon një grup viktimash të dhunës në familje, shkon në drejtim të të drejtave të tyre më të mëdha dhe thjeshtësimit të procedurës për kompensimin e tyre.

Parlamenti i Maqedonisë së Veriut sot pasdite, në kuadër të seancës së 91-të, miratoi Ligjin për pagesën e dëmshpërblimit financiar për viktimat e krimeve të dhunshme, si dhe ndryshimet dhe plotësimet në ligjet për procedurën tatimore dhe regjistrimin e pagesave në para.

Deputetët e qeverisë dhe të opozitës ishin unanim se ligji për pagesën e dëmshpërblimit financiar për viktimat e krimeve të dhunshme meriton vëmendje, sepse ai synon një grup viktimash të dhunës në familje, shkon në drejtim të të drejtave të tyre më të mëdha dhe thjeshtësimit të procedurës për kompensimin e tyre.

Loading...