Oferta studimore e UEJL-së me programe të reja dhe lehtësime të shumta financiare

Universiteti i Evropës Juglindore, gjatë javës së kaluar e shpalli të hapur Konkursin për regjistrimin e studentëve të ri në vitin akademik 2021-22, ku gati se në të gjitha fakultetet ofrohen programe të reja akademike dhe lehtësime të shumta financiare.

Studentët e ardhshëm, do të kenë mundësi të zgjedhin ndërmjet 27-të drejtimeve studimore, që ofrohen në pesë fakultetet ekzistuese të këtij institucioni të lartë arsimor, sipas sistemit tre dhe katërvjeçar. Pakoja e bursave, po ashtu këtë vit është plotësuar me komponentin social, duke ofruar bursa meritore për nxënësit super të shkëlqyeshëm, por që nuk kanë mundësi financiare të vazhdojnë studimet universitare.

Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomisë, këtë vit, ofron tre programe të reja studimore, kryesisht nisur nga kërkesat e tregut, edhe atë: Analitikë Biznesi, Biznes i Aplikuar dhe Energjia, Ekonomia dhe Mjedisi. Në Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit, përveç drejtimeve të tjera këtë vit ofrohet mundësia e studimit në drejtimin Përkthim dhe Interpretim nga Gjuha Maqedonase në Gjuhën Shqipe dhe anasjelltas. Me sukses të theksuar është duke funksionuar Arkitektura dhe Dizajni, i cili drejtim ofrohet edhe këtë vit në kuadër të Fakultetit të Shkencave dhe Teknologjive Bashkëkohore, mes drejtimeve tashmë të etabluara në tregun e punës, Shkencat Kompjuterike, Inxhinieria Kompjuterike dhe Informatika e Biznesit. Në kuadër të Fakultetit të Drejtësisë ofrohen drejtimet studimore të suksesshme siç janë: Informatika Juridike, Kriminalistikë dhe Siguri dhe Studime të Drejtësisë. Fakulteti i Shkencave Shoqërore Bashkëkohore këtë vit, po ashtu e ka plotësuar ofertën me programe atraktive dhe në përputhje me kërkesat e tregut, edhe atë: Menaxhim Publik dhe Politikat Publike, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Shkencat Politike dhe Punë e Politikë Sociale.

Pakoja e bursave meritore ua mundëson të gjithë maturantëve të shkëlqyeshëm të fitojnë bursë sipas suksesit të merituar në shkollën e mesme. Maturantët që kanë arritur sukses të shkëlqyeshëm 5.00, fitojnë 60 për qind të pagesës së shkollimit dhe të tjerët që kanë sukses 4.5-4.99, fitojnë bursë që mbulon 40 për qind të pagesës së shkollimit.

Risi këtë vit është pakoja e bursave sociale, e cila mbulon 80% të pagesave të shkollimit dhe studenti përveç kritereve të meritës duhet t’i plotësojë edhe kriteret sociale, që nënkuptojnë nivelin e të ardhurave mujore/vjetore të familjeve të studenteve aplikant. Target kryesor i kësaj kategoria të bursave janë aplikantët me suksese të dalluara jo vetëm në shkëlqyeshmëri, por edhe në pamundësi ekonomike.

Përveç pakos së bursave të drejtpërdrejta, UEJL u mundëson studentëve të angazhohen në punë administrative në kuadër të programit “Puno dhe Mëso”. Orët e angazhimit në punë paguhen nga Universiteti dhe u llogaritën gjatë pagesës së shkollimit. Përveç përfitimit financiar studentët fitojnë edhe përvojë konkrete në administratën universitare.

Universiteti i Evropës Juglindore llogaritet si njëri ndër universitetet më të mira në vend dhe në rajon për cilësinë në mësimdhënie dhe kuadrin që prodhon. Alumnit e këtij universiteti janë angazhuar në të gjitha sferat e shoqërisë, duke u dalluar si ekonomistë të zoti, udhëheqës kompanish të njohura, staf akademik të suksesshëm dhe kudo në institucione të tjera qoftë në sektorin privat, qoftë në sektorin publik.

Mundesia me shume...
Pamje me shume...
AlbaniaEnglishFrenchGermanItalyTurkey