Pse Stojanovskit i pengon përdorimi i flamurit shqiptar në komunën e Çashkës?

shkruan Suat Usejni

SIPAS REGJISTRIMIT TË VITIT 2002 KOMUNA E ÇASHKËS KA PASUR: 7673 banorë.

Edhe ate të ndarë sipas grupeve etnike:

Sipas regjistrimit të vitit 2002, komuna e Çashkës ka pasuar 7673:

■ Maqedonasit 4370 -57,28%
■ Shqiptarët 2738 -35.23%
■ Turqit 390-5.70%
■ 2.89 të tjerë

Ndërsa sot me rezultatet e regjistrimit të 2021 e njejta komunë ka një ndryshim të madh demografik edhe atë:

Komuna e Çashkës:

■ Shqiptarë 4032/50.77%
■ Maqedonët 3071/38.60%
■ Turq 373 /4.70%

Duke barazuar në këto të dhena kuptojmë së shqiptarët kanë një rritje prej 15.54% në krahasim me vitin 2002!

Sipas nenit. 5 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, simbolet shtetërore të Republikës së Maqedonisë janë: stema, flamuri dhe himni.

Sipas Ligjit për përdorimin e flamujve të bashkësive në Republikën e Maqedonisë, me rastin e vendosjes së flamurit të bashkësive tjera etnike në sheshe dhe vende të tjera publike, duhet të vendoset edhe flamuri i Republikës së Maqedonisë.

Sipas neneve 2..

shkruan Suat Usejni

SIPAS REGJISTRIMIT TË VITIT 2002 KOMUNA E ÇASHKËS KA PASUR: 7673 banorë.

Edhe ate të ndarë sipas grupeve etnike:

Sipas regjistrimit të vitit 2002, komuna e Çashkës ka pasuar 7673:

■ Maqedonasit 4370 -57,28%
■ Shqiptarët 2738 -35.23%
■ Turqit 390-5.70%
■ 2.89 të tjerë

Ndërsa sot me rezultatet e regjistrimit të 2021 e njejta komunë ka një ndryshim të madh demografik edhe atë:

Komuna e Çashkës:

■ Shqiptarë 4032/50.77%
■ Maqedonët 3071/38.60%
■ Turq 373 /4.70%

Duke barazuar në këto të dhena kuptojmë së shqiptarët kanë një rritje prej 15.54% në krahasim me vitin 2002!

Sipas nenit. 5 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, simbolet shtetërore të Republikës së Maqedonisë janë: stema, flamuri dhe himni.

Sipas Ligjit për përdorimin e flamujve të bashkësive në Republikën e Maqedonisë, me rastin e vendosjes së flamurit të bashkësive tjera etnike në sheshe dhe vende të tjera publike, duhet të vendoset edhe flamuri i Republikës së Maqedonisë.

Sipas neneve 2, 3, 4 dhe 5, të Ligjit për plotësim dhe ndryshim të Ligjit për përdorimin e flamujve të bashkësive, të vitit 2011, pas fjalës ,,pjesëtarët e bashkësisë”, u shtuan fjalët:

“që janë më tepër se 50% e popullsisë në atë njësi të vetëqeverisjes lokale”.

Tani lind pyejta pse z.Stojanovski nuk e respekton Ligjin për përdorimin e simboleve kombëtare, duke marrë parasysh që shqiptarët janë shumicë dhe ate mbi 50 %?

Duke mos harruar që z.Stojanovski vjen nga një parti që premtoj SHOQERI PER TE GJITHË?

MOS TE FOLIM PER PERFAQËSIMIN E SHQIPTARËVE NË KOMUNEN E ÇASHKËS QË NUK ARRIN AS 0.01 %

A DUHET TË REAGOJË ISPEKTOR PER VETËQEVERISJESE LOKALE?

AlbaniaEnglishFrenchGermanItalyTurkey