Sa dhe ku morën vota partitë shqiptare në Maqedoninë e Veriut (LISTA E PLOTË)

Përgatiti: Xhelal ZEJNELI

TETOVË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
10.114
26.37%
41.39%

2
LËVIZJA BESA
8.367
21.82%

3
ASh/A
3.912
10.20%

4
PDSh
2.526
6.59%

5
MË MIRË PËR TETOVËN
2.842
7.41%

6
VMRO-DPMNE
4.062
10.59%

7
LSDM
2.672
6.97%

8
E MAJTA (Levica)
907
2.37%

9
VMRO – Narodna Partija

(VMRO – Partia Popullore)

483
1.26%

GOSTIVAR

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
ASh/A
8.856

37.73%

2
BDI
8.296

3
BESA
897

4
PDSh
559

DIBËR

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
2.866

40.18

2
ASh/A
2.571

3
BESA
159

KËRÇOVË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
7.125

42.88%

2
ASh/A
1.497

STRUGË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
8.737

43.84%

2
ASh/A
6.535

3
BESA
1.017

4
PDSh
453

OHËR

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
2.349

2
BESA
279

SARAJ

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
9.738

42.87%

2
ASh/A
2.770

3
BESA
951

4
PDSh
91

ÇAIR

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
10.887

43.05%

2
ASh/A
6.805

3
BESA
1.057

4
PDSh
254

SHUTO ORIZARË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
1.434

33.31%

2
ASh/A
666

3
BESA
100

4
PDSh
92

HARAQINË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
2.124

49.19%

2
ASh/A
766

3
BESA
315

BUTEL

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
2.394

2
ASh/A
1.149

PETROVEC

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
355

GAZI BABË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
1.440

44.90%

2
ASh/A
688

TEARCË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
2.880

40.41%

2
ASh/A
1.774

3
BESA
1.623

4
PDSh
910

BOGOVINË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
4.411

35.86%

2
ASh/A
2.458

3
BESA
2.129

4
PDSh
449

ZHELINË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
3.534

36.66%

2
BESA
3.448

3
ASh/A
835

4
PDSh
176

BËRVENICË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
1.156

41.72%

2
ASh/A
986

3
BESA
892

4
PDSh
235

VRAPÇISHT

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
ASh/A
3.599

34.81%

2
BDI
3.231

3
BESA
557

4
PDSh
53

JEGUNOVC

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
799

44.68%

2
ASh/A
397

3
BESA
135

4
PDSh
60

KUMANOVË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
5.060

47.37%

2
ASh/A
2.556

3
BESA
1.232

4
PDSh
300

MANASTIR

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
1.499

2
ASh/A
390

LIKOVË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
5.653

35.70%

2
ASh/A
1.944

3
BESA
708

4
PDSh
339

STUDENIÇAN

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
PDSh
1.784

42.79%

2
BDI
1.775

3
ASh/A
1.488

4
BESA
336

RESNJË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
389

46.88%

2
BESA
207

3
ASh/A
34

ÇUÇER SANDEVË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
554

2
ASh/A
528

KRUSHEVË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
ASh/A
367

68.07%

2
BDI
297

MAVROVË-ROSTUSHË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
353

QENDRA ZHUPË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
121

25.60%

ÇASHKË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
1.339

61.86%

DOLLNEN

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
1.036

58.63%

2
BESA
417

3
Alternativa
370

4
ASh
300

PLLASNICË

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
873

33.92%

VELES

Përqindja e pjesëmarrjes në votim, deri në orën 18:30

1
BDI
1.017

Numri i përgjithshëm i votave për këshilla komunalë që i kanë marrë partitë

BDI 103.834 vota në 32 komuna;

ASh/A 53.481 vota në 24 komuna;

BESA 24.826 vota në 20 komuna;

PDSh 8.281 vota në 15 komuna.

———————————————————

BDI = 103.834 vota;

ASh/A + BESA + PDSh = 86.588 vota.

………………………………………………………………….

BDI-ja ka 17.246 vota më tepër se tri partitë e tjera të opozitës shqiptare.

Shënim: Të dhënat për komunat e sipërthëna janë marrë nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Është e mundur që në këtë pasqyrë të mos kem përfshirë ndonjë komunë.

LAJME TJERA
AlbaniaEnglishFrenchGermanItalyTurkey