Të drejtat e fëmijëve në shkolla, 46% e nxënësve të anketuar janë viktimë e dhunës

Shkup, 20 nëntor – Dhuna mes fëmijëve në shkolla fillore dhe të mesme është prezente dhe kohëve të fundit ka marrë një hov të madh. Kjo dhunë kryesisht vjen nga fëmijët e familjeve të pasura ndaj atyre me status më të ulët socio-ekonomik. Këtë e ka konstatuar hulumtimi gjithëpërfshirës mbi...

Nëntor 20, 2023 - 21:30
 0  4
Të drejtat e fëmijëve në shkolla, 46% e nxënësve të anketuar janë viktimë e dhunës
Shkup, 20 nëntor – Dhuna mes fëmijëve në shkolla fillore dhe të mesme është prezente dhe kohëve të fundit ka marrë një hov të madh. Kjo dhunë kryesisht vjen nga fëmijët e familjeve të pasura ndaj atyre me status më të ulët socio-ekonomik. Këtë e ka konstatuar hulumtimi gjithëpërfshirës mbi...