Heshtje parazgjedhore për shkak të rivotimit për zgjedhjet parlamentare 2024

Shkup, 20 maj – Për shkak të përsëritjes së votimit për zgjedhjet parlamentare 2024 në shtatë vendvotime në Njësitë zgjedhore 5 dhe 6, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele…

maj 21, 2024 - 02:01
 0  12
Heshtje parazgjedhore për shkak të rivotimit për zgjedhjet parlamentare 2024
Shkup, 20 maj – Për shkak të përsëritjes së votimit për zgjedhjet parlamentare 2024 në shtatë vendvotime në Njësitë zgjedhore 5 dhe 6, Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele…